Na Vašich osobních údajích nám zaleží a chráníme je

I svět NADŠENÍ je dotčen právem a my tímto plníme svou informační povinnost 

Správce

Správcem Vašich osobních údajů je Ing. Pavla Váňová, se dílem Meduňková 723/55, Praha 10 - Kolovraty, 103 00 IČ: 74335308.

Ing. Pavla Váňová provozuje webové stránky www.pavla-vanova.cz. Vůči Vašim osobním údajům je v pozici Správce: určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírá případné další zpracovatele kteří mu budou se zpracováním pomáhat.

Kontaktovat nás můžete na - [email protected].

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

POSKYTOVANÍ SLUŽEB A PLNĚNÍ SMLOUVY
vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží.)

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

ÚČAST NA AKCI
- K umožnění účasti na semináři a/nebo individuální terapii (dále jen „Akce) (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně další fakturační údaje (například IČ).
- K zajištění Vaší smysluplné a plnohodnotné účasti na Akci (plnění smlouvy) nezbytně potřebujeme v nutném rozsahu Vaše osobní údaje včetně zvláštních kategorií osobních údajů - například údaje o zdravotním stavu.
- Vaše osobní údaje předáváme v nutných případech pro zajištění Vaší plnohodnotné účasti na akcích našim spolupracujícím osobám, zejména lektorům.

Každý účastník Akce může legitimně očekávat, že akce bude dokumentována a dokumentační fotografie či videa zveřejněny. Svým přihlášením a účastí na semináři tedy souhlasíte s pořizováním audio, video a/nebo foto záznamu na této akci, berete na vědomí a souhlasíte s tím, že takto získaný materiál může být využit ke vzdělávacím účelům (veřejně dostupný / prodejný záznam přednášky či semináře), případně k propagačním účelům správce. Vždy jste oprávněni nám sdělit, že si nepřejete být zachyceni na takovém audio, video a/nebo foto záznamu.

MARKETING
- Váš e-mail využíváme také za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení (oprávněný zájem).
- V případě, že jste naším zákazníkem, můžeme využívat Váš e-mail pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se našich vlastních obdobných výrobků nebo služeb, i bez Vašeho výslovného souhlasu. 
- Odběr veškerých našich obchodních sdělení (e-mailů s inspirací, novinkami, nabídkou produktů a služeb) můžete kdykoli ukončit pomocí odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu nebo jednoduchým e-mailem adresovaným na [email protected] s textem „Nechci emaily.“

Pokročilý marketing na základě souhlasu 
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Reference WEB
Pouze na základě vašeho souhlasu umístíme Vaší referenci na naše webové stránky. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Reference našich služeb může být vložena například skrze tlačítko na webu.

Předání osobních udajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. 

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:
SmartSelling - aplikace pro komunikaci, web a fakturaci Mioweb, Smartemailing, FAPI
Wedos - hosting webu
Facebook - FB pixel
Google - Google Analytics, G Suite (kalendář, disk, kontakty, email)

Se zpracovateli máme uzavřené zpracovatelské smlouvy specifikující práva o povinnosti v souladu se zásadami o ochraně osobních údajů.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Více se o tom, jak pracujeme s cookies můžete dočíst zde.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana OÚ

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Vaše práva v souvislosti s ochranou OÚ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: [email protected].

  • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
  • právo své osobní údaje upravit, doplnit
  • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
  • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
  • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
  • právo na přístup ke svým osobním údajům
  • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
  • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení - E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 4. 3. 2020.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na adrese https://snovy-zivot.cz/ostatni/ochrana-ou/. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.